Een bouwproject is in het verleden altijd beperkt geweest door conventionele parameters zoals tijd, kosten en kwaliteit. Tegenwoordig zijn werkgerelateerde veiligheids- en milieubehoeften belangrijker geworden om op te focussen. In dit artikel hebben we geprobeerd om met de milieuproblemen om te gaan.

De activiteiten binnen een bouwproject zijn meestal en overwegend projectgericht, en vanzelfsprekend vinden de processen op een tijdelijke bouwplaats plaats. De moderne benadering van de sector omvat, naast het bereiken van conventionele doelen, behoeften met betrekking tot het milieu, zoals hulpbronnen-efficiëntie, emissiebeheersing en behoud van biodiversiteit. Naar aanleiding hiervan richt dit artikel zich op een uitgebreid managementconcept en op uitgebreide methoden in de bouw op het gebied van duurzaamheid.

Belangrijkste doel met betrekking tot de aanpak van het milieu bij bouwprojecten is minimaliseren:

  • Uitstoot:
    Minimaliseren van het gebruik van (niet-herbruikbare) energiebronnen
  • Bouwafval:
    Implementeren van een effectief bouwafvalbeheer.

De belangrijkste milieu-output van de bouwsector is de uitstoot als gevolg van energieverbruik. De sector is verantwoordelijk voor bijna de helft van het energieverbruik in ontwikkelingslanden. Duurzame ontwikkeling heeft naast ecologische aspecten ook sociale en culturele dimensies. Het streven naar een duurzaam gebouwde omgeving vereist een paradigmaverschuiving, waar nieuwe doelstellingen, naast de conventionele, moeten worden overwogen. Verschillende belanghebbenden kunnen zelfs voor hetzelfde doel verschillende prioriteiten hebben. Daarom moeten tijdens de ontwerpfase de behoeften worden overwogen en bepaald, inclusief alle behoeften van alle belanghebbenden (klanten, overheid, buurt, milieu, enz.). Ook kan tijdens ontwerp- en implementatiefasen relevante software worden gebruikt.

De bouwsector is voor andere sectoren van groot belang, omdat het verschillende middelen omzet in de gebouwde structuur en infrastructuur die nodig is voor sociaaleconomische ontwikkeling. Ondanks de relevantie voor de samenleving, wordt erkend dat bouwactiviteiten een impact hebben op de natuurlijke omgeving. Bouwafval is bijvoorbeeld een belangrijk probleem geworden, vanwege de toename ervan en de mogelijke negatieve effecten op het milieu. Afval van bouw- en sloopprojecten vormt 35% van het vaste afval in de wereld en is in sommige landen zelfs de grootste afvalstroom die er wordt gegenereerd. Daarbij komt dat, omdat bouwafval meestal inert is, door het ontbreken van beheerspraktijken die gericht zijn op hergebruik, recycling en andere herstelalternatieven, de stortplaatsruimte vermindert, met verlies van natuurlijke hulpbronnen als resultaat. Gezien de noodzaak om bouwafval te voorkomen en te beheren, hebben verschillende landen een groot aantal milieuregels opgesteld en geïmplementeerd, die limieten voor verwijdering op stortplaatsen, recyclingdoelen, verwijderingsbijdragen en stimulansen voor goede afvalbeheerprestaties bij recycling en managementacties in de bouw specificeren, om de verschillende soorten geproduceerd afval aan te pakken en te zorgen voor wettelijke naleving. Zoals hierboven vermeld, moeten alle behoeften van alle belanghebbenden tijdens de ontwerpfase worden overwogen en bepaald. Tijdens de implementatie kunnen verschillende strategieën, zoals onafhankelijk of gezamenlijk afvalbeheer, worden gehanteerd.

Artnivo bereidt afvalbeheerprocessen voor in alle beheerde projecten en garandeert de juiste werkwijze. Door alle bedrijfsmanagementstructuren in te richten volgens de afvalbeheerhiërarchie, worden activiteiten uitgevoerd, die het minst schadelijk zijn voor het milieu. Alle administratieve- en vaste medewerkers worden regelmatig getraind, om bewust met milieu en verspilling om te gaan, om de continuïteit van bestaande systemen te waarborgen. Alle verrichte werkzaamheden worden bijgehouden en er is gepland hoe de arbeidsomstandigheden in het veld met regelmatige analyses kunnen worden verbeterd. We garanderen al deze processen met de ISO 14001: 2015certificering.

Kortom, argumenten en middelen om milieudoelstellingen te bereiken kunnen per samenleving, economie en omgeving verschillen. Het verbeteren van de kwaliteit van onze gebouwde omgeving is een stap in de goede richting, als we de kwaliteit van leven willen verbeteren. De milieu-economie kan bij andere actoren worden ondergebracht, zoals de monetaire economie. De prestaties van de constructie kunnen worden beschreven en geverifieerd. Er zijn methoden en hulpmiddelen beschikbaar om deze aanpak te ondersteunen en er komt nog meer. Wat er nog ontbreekt, kan worden ontwikkeld. Alle actoren zijn uitgenodigd!

Sinan YEŞİLDAĞ
HSEQ - Hoofdingenieur
ARTNIVO E&C