PRIORITEIT #1: VEILIGHEID

ARTNIVO definieert en behandelt alle gezondheids- en veiligheidskwesties als eerste prioriteit op alle werkplekken die het heeft. Alle onveilige omstandigheden en methoden worden, onvoorwaardelijk en zonder enige uitzondering, door ARTNIVO aangepakt en/of afgewezen. Voorkomen van ongevallen en beroepsziekten is waardevol als methode en kapitaal voor ARTNIVO's standpunt.

ARTNIVO is OHSAS 18001: 2007 gecertificeerd en stelt de opzet en implementatie van een gezondheids- en veiligheidsmanagement zeker, met een commitment onder de naam: "NUL ONGELUKKEN". De certificatie staat voor aantoonbare zorg voor beheersing van arbo- en veiligheidrisico's op de werkplek. Alle medewerkers zijn zich bewust van hun aandeel in werkomstandigheden en risico's en zijn hiermee onderdeel van het hele systeem. De certificering wordt beschouwd als een efficiënt hulpmiddel voor de continue verzekering en verbetering van ARTNIVO's Gezondheids- en Veiligheidsmanagementsysteem.