Het is de visie van ARTNIVO om een constant evoluerend wereldwijd bedrijf te zijn, door diensten te creëren zonder fouten, zonder tijdverlies en zonder milieublootstellingsdoelstellingen. Vandaar dat er wordt geinvesteerd in mensen, informatie en technologie, om aan de verwachtingen van de klanten en alle aandeelhouders te voldoen.

Vanuit deze overtuiging handelen we alsvolgt:

  • Navolgen en naleven van alle wetgeving, normen en andere administratieve voorschriften met betrekking tot kwaliteit, milieuveiligheid, gezondheid en veiligheid op het werk;
  • Rekening houden met de effecten van methode, technologie en andere hulpfactoren in de context van kwaliteit, milieu en arbeidsveiligheid en het nemen van alle nodige voorzorgsmaatregelen, met een proactieve benadering;
  • Vormgeven van de gemeenschappelijke benadering, als een vorm van gedrag van organisaties, in overeenstemming met onze gemeenschappelijke vereisten voor kwaliteit, milieu en arbeidsveiligheid, die in elke fase van onze organisatie moeten worden geleverd;
  • Bieden van open communicatie voor klanten, producenten, leveranciers, werknemers, milieu, de samenleving, overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties, professionele kamers en alle andere belanghebbenden;
  • Samenwerken en met vertrouwen werken in de context van het 'win & win'-principe met al onze aandeelhouders;
  • Optimaal gebruik maken van energie en natuurlijke hulpbronnen, preventie van vervuiling, verminderen van afval en/of scheiding aan de bron, om maximale recycling te bereiken;
  • Continu verbeteren en ontwikkelen van alle processen en managementsysteem-toepassingen, altijd open voor ontwikkeling;
  • Definiëren en toepassen van alle gezondheids- en veiligheidskwesties, als prioriteit #1 op alle werkplekken, afwijzen van alle onveilige omstandigheden en methoden, zonder enige tolerantie of uitzondering, en alle nodige maatregelen nemen om ongevallen en beroepsziekten te voorkomen;
  • Model staan met gevoel voor milieu en maatschappij.

 

Op deze manier werken we met volle kracht aan een modelorganisatie, zoals we die hebben leren kennen in termen van kwaliteit in de projectcontracterende sector, door onze activiteiten op een geïntegreerde manier te beheren met systemen voor kwaliteit, milieu en veiligheid op het werk.